Eskimo-3-produktene – et direkte resultat av omega-3-forskning

I 1983 fikk to svenske forskere, Bergström og Samuelsson, sammen med den britiske forskeren Vane, Nobelprisen for sin forskning på essensielle fettsyrer og symptomer ved mangel av disse. Etter dette ble det virkelig satt fokus på betydningen av omega-3-fettsyrer i det daglige kosthold, og mye forskning ble satt i gang.

Professor Tom Salden

En konsistent og stabil høykvalitetsolje
Ved Uppsala universitet startet professor Tom Saldeen (bildet til venstre) og en forskergruppe arbeidet med forskning på omega-3-fettsyrer fra fiskeolje. For å få entydige resultater i disse studiene var det viktig å bruke en konsistent og stabil høykvalitetsolje.

Professor Saldeen innså også at for å foredle den perfekte fiskeolje, var det viktig at omega-3-komposisjonen måtte være så lik som mulig den som finnes naturlig i fisk. Dette innebar at man ikke tok bort noen av fiskeoljens øvrige komponenter. Nyere forskning viser at mange av disse naturlige stoffene er minst like viktige som fettsyrene selv. Fiskeoljen de laget måtte også være stabil og tåle lagring.

Eskimo-3 – en naturlig fiskeolje
Resultatet av arbeidet med å utvikle en konsistent og stabil høykvalitetsolje resulterte i en olje som fikk navnet Eskimo-3. Dette er en naturlig fiskeolje som har samme andel av omega-3 fettsyrer som i fet fisk. Oljen er ikke konsentrert og dette betyr at Eskimo-3 ikke har høyere omega-3 innhold enn 38 % – nettopp fordi at det er slik andelen er i de sunne, fete fiskene.

Råvarene til Eskimo-3 går gjennom renseprosess med en patentert teknologi –Pufanox. Denne teknologien medfører at de naturlige fettsyrene bevares stabile helt til du som forbruker har tatt opp oljen i kroppen din. Det er denne patenterte prosessen som har gjort Eskimo-3 internasjonalt anerkjent for sin stabilitet.

Eskimo-3 – registrert som varemerke i 1991
Basert på professor Saldeens funn ble det startet et selskap for produksjon av høykvalitet, stabil og naturlig fiskeolje. Dette var starten på produktserien Eskimo®-3. Varemerket Eskimo®-3 ble registrert 1991.